Žaluzine za zatamnjivanje tip Aton Z90 na tržištu predstavljaju novu grupu žaluzina. Njima smo upotpunili jednu od rupa na tržištu. To su žaluzine koje omogućuju regulisanje količine svijetlosti u prostoriji promjenom nagiba lamela i po potrebi dovoljno zatamnjuju prostoriju, a uz to kruženje vazduha oko njih je još uvijek zadovoljavajuće. Žaluzina Aton Z90 udružuje dve glavne karakteristike i prednosti najprodavanijih grupa spoljašniih žaluzina, a to su velika upotrebljivost žaluzine (sa mogućnošću regulisanja količine svijetlosti u prostoriji) i mogućnost dovoljnog zatamnjenja prostorije što omogućavaju roletne.

zaluzine_akton_z90

Prednosti žaluzine Aton Z90 – jača žaluzina zbog posebnog oblika lamele sa dvostrukim površinskim ojačanim i bočnim rubom promjera 4mm
• gumeni žljeb na spoljašnjem rubu lamele omogućava bolje prijanjanje lamela u zatvorenom položaju žaluzine i sprečava neugodan zvuk metala medu njima.
• duplo stepenasta traka konvencionalnih žaluzina zamjenjuje traku sa omčama, koja je na rub lamele pričvršćena kopčama od hroma.
• žaluzina se slaže u manji simetričan paket
• traka sa kopčama ima u sredini kevlarsku vezicu za ojačanje koja produžava životni vijek funkcionisanja žaluzine i smanjuje rastezanje vezice.

Izgled složenih lamela

“Z” lamela

Izgled zatvorenog zastora

Izgled otvorenog zastora