Pješačka vrata i prozorići

Omogućavaju brz ulazak. Pješačka vrata se zatvaraju automatski. Na njima se nalazi i ergonomski dizajnirana zaobljena ručka sa standardnim sigurnosnim cilidnrom za zaključavanje.

Prozorići

Omogućavaju osvjetljenost garažnog prostora i prednost u odnosu na klasična riješenja.