Pogledajte boje u ponudi. Pređite kursorom preko određene boje i vidjećete na koje tipove je ta boje primjenljiva.

Tip 1  |  motiv KOCKA

[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 9010 (bijela)” banner_image=”1195” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 9006 (siva)” banner_image=”1196” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
garažna rolovrata boje po RAL-u

Pored standardnih boja postoji i mogućnost naručivanja boja po RAL-u

[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 9010 (bijela)” banner_image=”1198” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 9006 (siva)” banner_image=”1199” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 9007 (siva)” banner_image=”1200” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 6009 (zelena)” banner_image=”1201” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 8014 (braon)” banner_image=”1202” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”svijetlo drvo” banner_image=”1203” banner_style=”style13” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Zlatni hrast” banner_image=”1204” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Javor” banner_image=”1205” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Orah” banner_image=”1206” banner_style=”style13” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Tamno drvo” banner_image=”1207” banner_style=”style13” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]

Površine panela segmentnih industrijskih vrata

Pogledajte tri vrste riješenja površine panela segmentnih industrijskih vrata:

[interactive_banner_2 banner_title=”Tačkasti motiv” banner_image=”1105” banner_style=”style13” banner_color_title=”#707070” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Motiv drveta” banner_image=”1104” banner_style=”style13” banner_color_title=”#707070” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Glatki motiv” banner_image=”1103” banner_style=”style13” banner_color_title=”#707070” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]