Pogledajte boje u ponudi. Pređite kursorom preko određene boje i vidjećete na koje tipove je ta boje primjenljiva.

[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 9010 (bijela)” banner_desc=”TIP 1 (kocka)
TIP 2 (linije)
TIP 3 (jedna linija)
TIP 4 (bez motiva)
TIP 5 (mikro linije)” banner_image=”1063” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_desc=”#afafaf”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 9002 (bijela)” banner_desc=”TIP 3 (jedna linija)” banner_image=”1061” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_desc=”#afafaf”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 1015 (bež)” banner_desc=”TIP 3 (jedna linija)” banner_image=”1064” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_desc=”#afafaf”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 9006 (siva)” banner_desc=”TIP 1 (kocka)
TIP 2 (linije)
TIP 3 (jedna linija)
TIP 4 (bez motiva)
TIP 5 (mikro linije)” banner_image=”1061” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 9007 (siva)” banner_desc=”TIP 2 (linije)
TIP 3 (jedna linija)” banner_image=”1074” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 6009 (zelena)” banner_desc=”TIP 2 (linije)” banner_image=”1076” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 7016 (anthrazit)” banner_desc=”TIP 2 (linije)
TIP 3 (jedna linija)” banner_image=”1062” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”RAL 8014 (braon)” banner_desc=” TIP 2 (linije)” banner_image=”1065” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”svijetlo drvo (brown)” banner_desc=” TIP 2 (linije)” banner_image=”1071” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”zlatni hrast (golden oak)” banner_desc=”TIP 2 (linije)” banner_image=”1066” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”javor (maple)” banner_desc=”TIP 2 (linije)” banner_image=”1067” banner_style=”style13” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”orah (walnut)” banner_desc=”TIP 2 (linije)” banner_image=”1070” banner_style=”style13” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”tamno drvo” banner_desc=”TIP 2 (linije)” banner_image=”1073” banner_style=”style13” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff”]
[interactive_banner_2 banner_title=”mahagoni” banner_desc=”TIP 3 (jedna linija)” banner_image=”1069” banner_style=”style13” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”zeleni hrast (green oak)” banner_desc=”TIP 3 (jedna linija)” banner_image=”1077” banner_style=”style13” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]

Pored navedenih standardnih boja
postoji mogućnost plastificiranja
panela u bojama po RAL karti!

Površine panela segmentnih industrijskih vrata

Pogledajte tri vrste riješenja površine panela segmentnih industrijskih vrata:

[interactive_banner_2 banner_title=”Tačkasti motiv” banner_image=”1105” banner_style=”style13” banner_color_title=”#707070” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Motiv drveta” banner_image=”1104” banner_style=”style13” banner_color_title=”#707070” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Glatki motiv” banner_image=”1103” banner_style=”style13” banner_color_title=”#707070” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1” image_opacity_on_hover=”1” enable_responsive=”” responsive_min=”768” responsive_max=”900”]