Poštovani kupci, na ovoj stranici možete naći podatke potrebne za poslovanje sa nama. Tu su i kontakt podaci i budite slobodni da nas kontaktirate za svaku informaciju i konsultaciju u vezi sa našom ponudom.

Adresa:
ID:
Broj reg:
Mob:
Tekući račun:
PDV:
E-mail:
Tel:
Fax:

Halilovići 6, 71000 Sarajevo
201872980008 (Osnovni sud u Sarajevu)
065-0-REG-13-001477
065/739-884
1610000107170073 Raiffesien BANK
4201872980016
info@bhroll.ba
033/950-401
033/950-402