Vrata se pokreću bočnim industrijskim motorom. Princip pokretanja vrata pomoću motora je putem lanca i lančanika, a takodje se može komandovati putem tastera ili daljinskog upravljača. Kompletan sistem je kontrolisan mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom.

Mogućnost upravljanja

Potisnim tasterom

Daljinskim upravljačem

Kurblom ili lancem

Motor za industrijska segmentna vrata