Vrata se pokreću bočnim industrijskim motorom. Princip pokretanja je putem lanca i lančanika a takođe se može komandovati ili daljinskog upravljača. Kompletan sistem je kontrolisan mikroporocesorskom kontrolnom jedinicom

MOGUĆNOST UPRAVLJANJA

Potisnim tasterom

Daljinskim upravljačem

Kurblom ili lancem

MOTORI ZA INDUSTRIJSKA ROLOVRATA