Aton T80 u našoj ponudi je nova žaluzina. T (trapezni) oblik lamela oštrih linija stvara moderan tehnički izgled cele žaluzine. Glavna prednost žaluzine Aton T80 znatno je manji paket složenih lamela zbog spljoštenog bočnog ruba lamela. Manjem paketu dodatno pripomaže posebno tkanje duplo stepeničaste trake koja omogućava pravilnije slaganje na spoljašnjoj strani paketa lamela.

zaluzine_akton_t80
prednost_t80_1
prednost_t80_2

Prednosti žaluzine Aton T80

• nov oblik lamele u našoj ponudi
• manji paket u poredenju sa žaluzinom Z90

“T” lamela

prednost_t80_6
prednost_t80_3

Izgled zatvorenog zastora

prednost_t80_4

Izgled zatvorenog zastora

prednost_t80_5

Izgled složenih lamela