Vrata se pokreću bočnim industrijskim motorom. Princip pokretanja vrata pomoću motora je putem lanca i lančanika, a takodje se može komandovati putem tastera ili daljinskog upravljača. Kompletan sistem je kontrolisan mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom.

Mogućnost upravljanja

pogon_ind_07

Potisnim tasterom

pogon_ind_22
pogon_ind_13

Daljinskim upravljačem

pogon_ind_23
pogon_ind_11

Kurblom ili lancem

pogon_ind_24

Motor za industrijska segmentna vrata

pogon_ind_31