Pješačka vrata i prozorići

Omogućavaju brz ulazak. Pješačka vrata se zatvaraju automatski. Na njima se nalazi i ergonomski dizajnirana zaobljena ručka sa standardnim sigurnosnim cilidnrom za zaključavanje.

seg_prozori_21
seg_vrata_39
seg_prozori_41
seg_prozori_18
seg_prozori_30
seg_prozori_52

Prozorići

Omogućavaju osvjetljenost garažnog prostora i prednost u odnosu na klasična riješenja.

seg_prozori_72
seg_prozori_73