Kada je riječ o tipovima garažnih segmentnih vrata, razlikujemo nekoliko tipova koja ističu po dekorativnom rješenju odnosno motivu.

tip-kocka

TIp 1 | Kocka

tip-linija

TIp 2 | Linije

tip-jedna-linija

TIp 3 | Jedna linija

tip-bezmotiva

TIp 4 | Bez motiva

tip-mikrolinija

TIp 5 | Mikro linije

tip-kocka

TIp 6 | Panorama

Tip 1  |  motiv KOCKA

seg_tipovi_08
seg_tipovi_06

Tip 2  |  motiv LINIJA

seg_tipovi_17
seg_tipovi_15

Tip 3  |  motiv JEDNA LINIJA

seg_tipovi_26
seg_tipovi_24

Tip 4  |  motiv BEZ MOTIVA

seg_tipovi_35
seg_tipovi_33