Pogledajte boje u ponudi. Pređite kursorom preko određene boje i vidjećete na koje tipove je ta boje primjenljiva.

Tip 1  |  motiv KOCKA

RAL 9010 (bijela)

RAL 9006 (siva)

garažna rolovrata boje po RAL-u

Pored standardnih boja postoji i mogućnost naručivanja boja po RAL-u

RAL 9010 (bijela)

RAL 9006 (siva)

RAL 9007 (siva)

RAL 6009 (zelena)

RAL 8014 (braon)

svijetlo drvo

Zlatni hrast

Javor

Orah

Tamno drvo

Površine panela segmentnih industrijskih vrata

Pogledajte tri vrste riješenja površine panela segmentnih industrijskih vrata:

Tačkasti motiv

Motiv drveta

Glatki motiv