NAČINI UPRAVLJANJA
Roletnama možemo upravljati:
ručno, automatom sa trakom ili kurblom,
automatski (elektromotorom), daljinskim upravljačem, tasterom i programatorima

Ručni pogon

Automatom sa trakom

roletne-pogodni-automat-sa-trakom

Kurblom

roletne-pogodni-automat-sa-kurblom
Pogon elektromotorom

Daljinskim upravljačem

roletne-pogodni-daljinski-upravljac

Tasterom

roletne-pogodni-tasterom

Programatorima

roletne-pogodni-pogramatorom
Pogon elektromotorom
roletne-pogoni-cevni-motor

AUTOMATSKA KONTROLA ROLETNI
Pomoću programatora moguće je upravljati sa više roletni istovremeno

Planotime

roletne-pogoni-planotime

Nemo

roletne-pogoni-nemo

NiceWay senzor

roletne-pogoni-nice-way

Planotime – omogućava podizanje i spuštanje roletni u tačno zadatom vremenu
Nemo – bežični senzori za vjetar, sunce, kišu, kontrolišu podizanje i spuštanje roletni usljed promjene spoljnih vremenskih uslova
NiceWay senzor – kontroliše podizanje i spuštanje roletni usljed promjene temperature ili količine svijetla unutar prostorija